Luisa Cerano produkuje dwa miliony masek ochronnych

Koronawiurs dotyka wszystkich. Nie tylko chorzy, ich rodziny i system opieki zdrowotnej, ale także gospodarka, a tym samym branża mody.  Niemniej jednak niemiecka grupa modowa Luisa Cerano postanowiła nie rezygnować, ale pomóc: z dwoma milionami masek ochronnych!
“To absolutnie fascynujące, jakie siły i jaka spójność walczy z kryzysem. Jesteśmy dumni z naszych pracowników. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do gotowości naszych firm partnerskich do współpracy i niesienia pomocy. Jesteśmy pod wrażeniem wielkiej woli wsparcia ” – Walter Michael Leuthe, Partner Zarządzający Grupą Hauber